Tipos de exercicios

ProxectoPT conta con distintos tipos de exercicios cos que se poden traballar distintas areas. Principalmente 3:

Non hai límite na cantidade de exercicios que se poden introducir nunha ficha. Tampouco hai limitacións a hora de mesturar exercicios de distinta area.